___

Η Εταιρεία μας παρέχει επιτυχημένες ελεγκτικές υπηρεσίες με τις πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους. Οι υπηρεσίες ελέγχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες προκειμένου να καταστεί η επιχείρησή σας ενήμερη και σύννομη με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. H Εταιρεία μας παρέχει εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο προκειμένου η επιχείρηση ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει γνώση για τα αποτελέσματα της και να προλαβαίνει τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν.
  2. Κατάρτιση προϋπολογισμών και απολογισμών οικονομικών εκθέσεων προκείμενου να μην υπάρχουν αποκλίσεις στα οικονομικά της νομικής οντότητας .
  3. Μελέτες βιωσιμότητας μέσω Business Plan.
  4. Διαγνωστικό έλεγχος για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης και συμβουλές για βελτιστοποίηση με τεκμηριωμένη έκθεση