___

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογράφηση του λογιστηρίου με τη επιλογή του αποτελεσματικού προγράμματος εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης, σύμφωνα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Η μηχανοργάνωση είναι ζωτικής σημασίας, εφόσον σκοπός της είναι η σωστή καταγραφή και επεξεργασία των οικονομικών και εμπορικών δεδομένων. Η επιλογή του σωστού μηχανογραφικού συστήματος βελτιώνει την παραγωγικότητα μίας οικονομικής μονάδας, και γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να γίνει η σωστή επιλογή, που να ταιριάζει στο μέγεθος και στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

Τα πληροφοριακά συστήματα ή προγράμματα εφαρμογών που καλύπτουν τις μηχανογραφικές ανάγκες του λογιστηρίου τα αποκαλούμε προγράμματα εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης.

  1. Επιλογή κατάλληλου λογισμικού ( εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων ) για την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση της επιχείρησης σας
  2. Κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στην επιλογή του λογισμικού έτσι ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας να μεγιστοποιεί τις αποδόσεις του προς όφελος της επιχείρησης.
  3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής για την ταχύτερη εξυπηρέτηση της επιχείρησης.
  4. Παραμετροποίηση προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης.
  5. Ανάπτυξη αποθήκης και κωδικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης,  προκειμένου να έχει αναλυτική καταγραφή και αποτέλεσμα των ειδών της και των επιμέρους εξόδων της.