___

Το πελατολόγιο της εταιρίας μας αποτελείται από:

– Μεταφορικές εταιρίες

– Ναυτιλιακές εταιρίες

– Αεροπορικές εταιρίες

– Τουριστικές εταιρίες

– Ξενοδοχεία

– Κατασκευαστικές επιχειρήσεις

– Ιατρικά Κέντρα

– Κομμωτήρια

– Φροντιστήρια

– Εταιρίες Πληροφορικής

– Ελεύθερους Επαγγελματίες

– Ιδιώτες