___

Το Προσωπικό μας απαρτίζεται από τους πλέον ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες, που εξασφαλίζουν στην επιχείρηση τη σιγουριά και την αξιοποίηση των νόμων προς όφελος της. Η γνώση, η τιμιότητα και εχεμύθεια είναι οι αρχές που μας διακρίνουν και αποτελούν τη βάση σε κάθε συνεργασία μας.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος     ΦΡΙΤΖΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      

Γενικός Διευθυντής                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΙΤΖΕΛΑΣ    

Αντιπρόεδρος                                               ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρώτρια Γεν. Διευθύντρια              ΖΩΗ ΔΡΙΤΣΑΚΗ

Λογιστής                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΣ

Λογίστρια                                                       ΓΙΑΝΝΑ ΜΕΓΑ

Λογιστής                                                         ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ

Λογιστής             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Λογίστρια           ΕΥΗ ΛΕΔΑΚΗ