___

Από το 1950 που ιδρύθηκε η Μηχανοφορολογιστική Α.Ε. προσφέρει, αδιάλειπτα, σημαντικές υπηρεσίες συμβουλευτικής επί λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων. Εξ ΄αρχής η φιλοσοφία μας ήταν η παροχή σύγχρονων φορολογικών λύσεων και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Με πολύπλευρη γνώση του αντικειμένου, μεθοδικότητα και συνέπεια προσφέρουμε, όλα αυτά τα χρόνια, ποιοτικές υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε είδους φορολογικό ζήτημα. Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ολοκληρωμένες λύσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα την αποτελεσματικότητα.