___

Η οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα σ’ ένα άκρως ανταγωνιστικό και πολύπλοκο περιβάλλον, δεν είναι, σε καμία περίπτωση, ένα τυχαίο γεγονός. Απαιτείται οργάνωση, πρόβλεψη, στρατηγική και αποδοτική εργασία, για να επιτευχθούν οι στόχοι κάθε εταιρείας. Στην πορεία αυτή, η οργάνωση του λογιστηρίου και γενικά των οικονομικών υπηρεσιών έχει ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία.

Το επαγγελματικό μας υπόβαθρο και η προηγούμενή μας εμπειρία, μας δίνουν τα απαραίτητα εφόδια για την υποστήριξη των πελατών μας, στη μελέτη, οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία του λογιστηρίου, παρέχοντας στην επιχείρηση μια γερή βάση, για την λήψη των πιο σωστών και επωφελών αποφάσεων.

Οι εξειδικευμένες μας υπηρεσίες στην οργάνωση του λογιστηρίου περιλαμβάνουν τα εξής:

Μελέτη, σύνταξη και εφαρμογή νέου λογιστικού σχεδίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρηση.

Ανάλυση και μελέτη των λογιστικών διαδικασιών της εταιρείας για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία και διεκπεραίωση των εργασιών του λογιστηρίου.

Σχεδιασμός και υπόδειξη εντύπων, όπου απαιτείται. Μελέτη, έλεγχο ποιότητας και εφαρμογής του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος και πρόταση, εάν απαιτείται, νέου συστήματος ή νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων.

Αξιολόγηση προσωπικού ή επιλογή νέου εάν απαιτείται και ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Τρόπος παρακολούθησης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Μέθοδος εξαγωγής αποτελεσμάτων, οικονομικών δεικτών και παροχής στοιχείων προς την Διοίκηση.