___

1950-2020, 70 χρόνια πρωτοπορίας

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των Λογιστών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε σαν ατομική επιχείρηση το 1950 από τον ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΦΡΙΤΖΕΛΑ και το 1979 την διαδέχτηκε ο ιός του ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΦΡΙΤΖΕΛΑΣ με σκοπό την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Το 1985 συστήνεται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΙΤΖΕΛΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΙΤΖΕΛΑ ΕΠΕ, με έδρα τα γραφεία της στην οδό Καποδιστρίου αρ. 24, στον Πειραιά, με επέκταση του σκοπού της την οργάνωση και εποπτεία των λογιστηρίων καθώς και τις οικονομοτεχνικές μελέτες.

Το 1990 συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΟΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. με έδρα ιδιόκτητα γραφεία της στην οδό Γούναρη αρ. 39 Πειραιά, με κύριους μετόχους τον Κο. Γεώργιο Φριτζελά και Κα. Φριτζελά Βασιλική, που είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρεία, με σκοπό πάντα την παροχή λογιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.