Η Εταιρία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών που εκτείνετε από την οργάνωση, τον έλεγχο, την εποπτεία των λογιστηρίων έως τις οικονομοτεχνικές μελέτες (δάνεια, επιδοτήσεις, εισαγωγή στο ΧΑΑ).
Ειδικότερα, η Εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Την Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση των επιχειρήσεων με την τήρηση των βιβλίων τους (Β’, Γ’ κατηγορίας) μηχανογραφικά με γνωστοποίηση στην αντίστοιχη Δ.ΟΥ
 • Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις – εργασίες των επιχειρήσεων απέναντι στην αρμόδια Δ.ΟΥ. (ενάρξεις – θεωρήσεις Κ.Β.Σ., μεταβολές μητρώου, τροποποιήσεις κλπ.).
 • Την Σύνταξη, Επεξεργασία και υποβολή μέσω ΤΑΧΙΣΝΕΤ: – Δηλώσεων Φ.Π.Α. (τήρηση συστήματος VIES). – Δηλώσεων Φ.Μ.Υ. – Δηλώσεων εισοδήματος.
 • Την Μισθοδοσία Προσωπικού – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.
 • Την Οργάνωση, τον Έλεγχο και την εποπτεία του Λογιστηρίου σας.
 • Την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Οικονομικά και Φορολογικά Θέματα.
 • Τον Χειρισμό και τη Διεκπεραίωση των Φορολογικών σας Ελέγχων.
 • Τη Μελέτη και τη Διευθέτηση των δύσκολων Φορολογικών σας Θεμάτων.
 • Την επιλογή και την εκπαίδευση του Προσωπικού του Λογιστηρίου σας.
 • Την Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης.
 • Την οργάνωση των Υπηρεσιών της Επιχείρησης για τη Σύνταξη και τη Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και του Ταμειακού Προγραμματισμού.
 • Το Business Plan της Εταιρίας σας.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Δάνεια – Επιδοτήσεις – Εισαγωγή στο ΧΑΑ).
 • Την εκμάθηση ή την τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.


Το αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό (πτυχιούχοι ανωτάτων οικονομικών σχολών) η οργάνωση και τα πρότυπα των εργασιών μας, είναι οι βάσεις που στηριζόμαστε για να εξασφαλίσουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα που χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις.
Πιστεύουμε, ότι οργανώνοντας σωστά ένα λογιστήριο συμβάλουμε δυναμικά στην όλη οργάνωση της επιχείρησης, αφού η επίδραση του λογιστηρίου στην εξέλιξη μιας οικονομικής μονάδας είναι καθοριστική.
Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα, έννοιες τόσο σημαντικές για την οικονομική πρόοδο, έχουν αφετηρία το λογιστήριο. Η ακριβής και άμεση πληροφόρηση και η σωστή εφαρμογή των νόμων, που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη των σωστών αποφάσεων, την προώθηση των εργασιών και την οικονομική ανάπτυξη.
Να γιατί το κόστος της οργάνωσης και της αποδοτικής λειτουργίας του λογιστηρίου είναι πάντα χαμηλό και καθορισμένο, ενώ, αντίθετα η έλλειψη οργάνωσης και η μη τήρηση των σχετικών νόμων έχουν, πάντα σαν επακόλουθο την αύξηση του κόστους και την επιβολή κυρώσεων. Σύμφωνα, με τις αρχές μας αυτές και με πλήρη συνείδηση της σοβαρότητας του επαγγέλματος μας, αντιμετωπίζουμε προσεκτικά και υπεύθυνα τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία τόσο στον τομέα της λογιστικής όσο και στο φάσμα της φορολογίας και τους νόμους που την διέπουν. Παρέχουμε σύγχρονες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Διαθέτοντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και τις πολιτικές ποιότητας που ακολουθούμε… Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εποχή που διανύουμε είναι μια εποχή που τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν όσον αφορά την φορολογική νομοθεσία και αυτό σίγουρα προκαλεί σύγχυση σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Μπορείτε να εμπιστευτείτε την Εταιρεία μας η οποία διαθέτει έμπειρους επαγγελματίες που μπορούν να σας βοηθήσουν ώστε… Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει και επιλύει κάθε φύσεως νομικό ζήτημα τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων. Ενδεικτικά μερικές από τις νομικές υπηρεσίες μας:… Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας παρέχει επιτυχημένες ελεγκτικές υπηρεσίες με τις πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους. Οι υπηρεσίες ελέγχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες προκειμένου να καταστεί η επιχείρησή σας ενήμερη και σύννομη με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης…Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ένα ευμετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτείται αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους. Η Εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις…Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας μας αποτελούν ένα μέρος των συνολικών υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας. Ωστόσο η σημασία τους είναι άκρως σημαντική ένεκα των συνεχών αλλαγών και ανατροπών στη οικονομική σκηνή… Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα σ’ ένα άκρως ανταγωνιστικό και πολύπλοκο περιβάλλον, δεν είναι, σε καμία περίπτωση, ένα τυχαίο γεγονός. Απαιτείται οργάνωση, πρόβλεψη, στρατηγική και αποδοτική εργασία, για να επιτευχθούν οι στόχοι κάθε εταιρείας. Στην πορεία αυτή, η οργάνωση του λογιστηρίου… Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η Εταιρεία μας σας παρέχει τεκμηριωμένες και αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων καθώς και νομικών προσώπων. Μέσα από την εικοσαετή εμπειρία μας, οι συνεργάτες σας καθοδηγούν στη σωστή λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυση νέας επιχείρησης και σε όλη την πορεία εξέλιξής της… Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ

Το κόστος της εργασίας και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφάλιση των εργαζομένων είναι ένα κομβικής σημασίας ζήτημα για τη σύγχρονη επιχείρηση. Μέσα στο λαβύρινθο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας της χώρας μας, στον οποίο νόμοι, ρυθμίσεις, δικαστικές αποφάσεις… Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Από το 1950 που ιδρύθηκε η Μηχανοφορολογιστική Α.Ε. προσφέρει, αδιάλειπτα, σημαντικές υπηρεσίες συμβουλευτικής επί λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων. Εξ ΄αρχής η φιλοσοφία μας ήταν η παροχή σύγχρονων φορολογικών λύσεων και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Τα μέλη της εταιρείας μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και παρουσία στον χώρο της κατάρτισης και υποβολής επιχειρηματικών προτάσεων στα πλαίσια οποιουδήποτε εθνικού ή κοινοτικού επιχειρησιακού πλαισίου. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε… Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογράφηση του λογιστηρίου με τη επιλογή του αποτελεσματικού προγράμματος εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης, σύμφωνα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Η μηχανοργάνωση είναι ζωτικής σημασίας… Διαβάστε περισσότερα